Slideshow Video

VYBERTE SI ...

 • Poznávát
  • Hrady a zřiceniny
  • Zámky
  • Kostely (a sakrální stavby)
  • Muzea a galerie
  • Lidová architektura
  • Industriální
  • Rozhledny
  • Naučné stezky
  • Zoo
 • Relax a Sport
  • Lázně a wellness
  • Divadelní scény a kina
  • Aquaparky a koupaliště
  • S dětmi za zábavou
  • Sportoviště
  • Lezecké terény a stěny
  • Golf
  • Skiareály
 • Služby
  • Ubytování
  • Stravování
  • Minipivovary
  • Vinařství
  • Půjčovny
  • Doprava

Dolní Poohří

Krušné hory

České Švýcarsko

České středohoří

Způsob dopravy:

Zobrazit Vyčistit filtr

Cena NPÚ Patrimonium pro futuro

Hodnocení

Autor:

Brana do Čech

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe je Národním památkovým ústavem vyhlašována letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků vybrala z řady akcí dokončených v roce 2014  dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola ceny NPÚ. Jde o Vernerův mlýn v Brlohu u Loun a Sousedský spolek Merboltice. 

 

Vernerův vodní mlýn v Brlohu na Lounsku je samostatnou usedlostí vzniklou zřejmě na počátku 17. století. Vedle obytné a hospodářské části samoty se zde unikátně zachovala mlynářská technologie z 19. století a z první třetiny 20. století. Díky tomu může objekt sloužit jako ukázkový příklad malého venkovského mlýna adaptovaného na moderní mlýn válcový. Vedle běžných technologií je součástí jeho vybavení i unikátní ssavka, archaický čistící stroj, jichž je dochováno pouze několik v republice.
Objekt prochází od roku 2009 rozsáhlou opravou s cílem adaptace této technické památky s nadregionálním významem na živé muzeum „Českého mlýna a zapomenutých řemesel.“ Veškeré opravy jsou prováděny v úzké součinnosti s orgány státní památkové péče a je dbáno na pečlivý výběr kvalitních řemeslníků a restaurátorů.

 

Sousedský spolek Merboltice připravil v roce 2014 komentované prohlídky a další akce, věnované zejména prezentaci a obnově tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice. Jeho soustavná a aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek v Merbolticích spočívá zejména v pořádání odborných a popularizačních akcí na podporu pozitivního vztahu veřejnosti k problematice péče o památkový fond a vzkříšení tradičních řemesel.
Součástí činnosti spolku na obnově kulturních hodnot je i rehabilitace sousedské vesnické vzájemnosti, která v severozápadním pohraničí po roce 1945 zanikla. Mezi akce pořádané v roce 2014 tak spolek zařadil nejen každoroční Den podstávkových domů s výstavou Podstávkový dům v údolí Ploučnice nebo masopust, ale např. i úpravu veřejného prostoru vesnice (viz akce Kosení aleje). Díky úspěšné finanční sbírce podpořené z iniciativy Sousedského spolku Česko—německým fondem budoucnosti byl dne 23. 8. 2014 osazen na obnovenou zvonici střední zvon sv. Josef a hlavní zvon sv. Matka Boží. Spolek mimo to pořádá filmové a hudební festivaly, tradiční masopust i dětský den a do místní knihovny zajišťuje nákup odborné literatury, která se - mimo jiné - věnuje historii i problematice obnovy podstávkových domů.

 

S výsledky celostátního hodnocení se veřejnost seznámí v září letošního roku při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority však letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Obě nominace za Ústecký kraj i jejich „soupeře“ z ostatních krajů proto  v následujících měsících blíže představíme.

Pravčická brána

Hřensko

Chmelařské muzeum

Zíma

Zámek Ploskovice

Litoměřice