Slideshow Video

Select from ...

 • Explore
  • Castles and ruins
  • chateaus
  • churches (religious monuments)
  • museums and galleries
  • vernacular architecture
  • industrial
  • lookout towers
  • educational trails
  • Zoo
 • Relax and Sport
  • spa and wellness
  • theatres and cinemas
  • water parks and swimming
  • fun for children
  • sport venues
  • indoor and outdoor rock climbing walls
  • Golf
  • ski areas
 • Services
  • accommodation
  • meals
  • craft breweries
  • wineries
  • rentals
  • transportation

Dolní Poohří

Krušné hory

České Švýcarsko

České středohoří

Transport method:

Show Clear filter

O projektu

V rámci projektu "Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje", který podpořil Regionální operační program Severozápad, se Ústecký kraj snaží o změnu negativního vnímání a mediálního obrazu našeho kraje.

 

Od roku 2010 se setkáváte s novým logem 'Brána do Čech', s novou grafikou propagačních materiálů Ústeckého kraje a především s tímto novým turistickým webovým portálem.

 

Ústecký kraj se prezentuje prostřednictvím čtyř turistických regionů - destinačních oblastí, kterými jsou České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří.

 

V těchto regionech byly v letech 2010 a 2011 založeny destinační agentury, které podporují rozvoj šetrné turistiky v jednotlivých regionech.

 

Jako první destinační agentura nejen v Ústeckém kraji, ale také v České republice, byla založena v roce 2001 destinační agentura České Švýcarsko o.p.s.

 

Na úspěšně dokončený projekt „Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje“ navázal projekt „Brána do Čech“ také finančně podpořen z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Tento projekt byl více zaměřen na zahraniční návštěvníky. V rámci tohoto projektu byla vydána řada tištěných propagačních materiálů v cizojazyčných mutacích, byl upraven tento web, realizovala se webová kampaň a prezentace v zahraničí.

 

Chmelnice

Děčínský Sněžník

kolo

Chmelařské muzeum

les

Zima

Zámek Ploskovice

Litoměřice